Tips & Råd

tips och rådHär presenterar vi en rad tips om hur man gör kring ett arrangemang. Man behöver inte slaviskt följa alla råd utan
använd det som känns rätt.

Att tänka på inför ett arrangemang…

Vilka lokaler finns att tillgå?

Undersök det noga, kolla gärna med kommunen, Studieförbunden Folkets Hus & Park. Tänk på att lokalen bör vara anpassad efter hur många besökare du tror skall komma på Arrangemanget. Det är många gånger bättre med 70 besökare i en lokal som har plats för 150, än 150 besökare i en lokal som har plats för 500. Fråga gärna om vilka regler som gäller för lokalen, om den är godkänd utifrån brandföreskrifter kanske är den viktigaste frågan.

Marknadsföring

Här är det viktigt att vara ute i ”lämplig” tid, inte för tidigt och inte för sent. Vilka kanaler finns? TV, lokaltidningar, Affischer, Muntlig information, Nätet, Skolor, Fritidsgårdar.

Tillstånd

Undersök med polisen om vilka tillstånd som krävs för offentlig tillställning. Där får man reda på om det krävs vakter, och i så fall hur många, ett tillstånd kostar i regel några hundra.

Organisation

Här är det viktigt att du tänker på vilka som skall göra vad. Vem ansvarar för Marknadsföringen? Tillstånd? Inköp och försäljning? Osv. osv. Gör gärna en lista av de arbetsuppgifter du känner till och försök sedan att strukturera hur de skall bli gjorda. Kom ihåg att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.

Ekonomi

Det är lätt att bli entusiastisk och måla upp en bild av många besökare som betalar entré. Det är inte fel att vara entusiastisk, men det behövs även ett stort inslag av realism. En tumregel kan vara att i tanken halvera besöksantalet och att det ändå finns möjlighet att betala arrangemanget. Många gånger kan det vara bättre att arrangera med lokala förmågor som inte kostar så mycket, för att på det sättet Känna sig för och bli varm i kläderna. Sponsring är ett populärt ord, men det är inte så lätt och få.