Kontakt

Frågor om Ung Pott stöd (13 – 15 år)

Carina Seger

Besöksadress: Centrumvillan, Granloholm
Tfn 060-19 19 56
carina.seger@sundsvall.se

Frågor om Ung Pott stöd (16 – 25 år)

Håkan Nordman

Besöksadress: Kulturmagasinet, Kulturavdelningen
Tfn 060-19  21 06
hakan.nordman@sundsvall.se

Mona Harr Ströhlein

Besöksadress: Ungdomsavdelningen, Magasinsgatan 12
Tfn 070-190 35 77
mona.strohlein@sundsvall.se

Rebecca Lampinen

Besöksadress: Unga Magasinet, Packhusgatan 4
Tfn 060-19 49 67,  073 – 27 555 81
rebecca.lampinen@sundsvall.se

Hemsidan Ungpott

Tillgänglighet på hemsidan

Vi följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Via länken nedan beskriver vi vad vi har gjort för att följa lagen och vilka problem som fortfarande finns.

Läs vår redogörelse av tillgängligheten av hemsidan

Leif Persson

Besöksadress: Ungdomsavdelningen, Magasinsgatan 12
Tfn 060-19 12 62
leif.persson@sundsvall.se