Frågor

En man som funderarHur fort får man besked om stödet?

Bedömningen av er ansökan hanteras snabbt: Vår ambition är att lämna besked senast inom två veckor från det att vi har er ansökan i vår hand.

Vem kan söka?

Ungdomar mellan 13-25. Både enskilda och föreningar kan söka.

För vad kan man söka?

Din idé är viktig, vad du tycker om och vad andra unga människor i Sundsvall är intresserad av. Det kan vara fritidsaktiviteter, kulturarrangemang eller något annat. Vi ser gärna att det finns inslag av integration.  Arrangemanget skall planeras och genomföras av ungdomar och måste vara publikt och inte för en sluten grupp och genomföras inom Sundsvalls kommun.

För vad kan man INTE söka?

Projekt eller arrangemang som drivs av vuxna. Projekt eller arrangemang som inte är utåtriktat. Att tillverka eller utveckla något för en sluten grupp faller inte inom ramen för Ungpotts stöd. Projektet måste vara publikt och rikta sig till andra än de som genomför arrangemanget. Stödet från Ung pott är ett engångsbelopp och inte ett kontinuerligt verksamhetsstöd, det skall inte gå till lön eller till andra personliga inventarier som Musikinstrument, filmkameror etcetera. Vidare kan man inte söka bidrag för Ung Företagsamhet (UF) då kommuner inte kan ge bidrag till företag, samt så faller UF-verksamheten inom ramen för skola och betyg vilket vi inte skall vara med och påverka.