Blog

Ung Pott stöd till Känslobok

Med stöd från Ungpott kommer Känsloboken UF arbeta fram en känslobok tillsammans med barn. En stor del av vinsten från försäljningen kommer sedan skänkas till välgörenhet för barn. Organisation ej ännu bestämd