Har du en idé

Viktig information!

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala skärpta råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. 

Det innebär att Ung Potts träffar på torsdagar på Unga Magasinet är inställda. Däremot är du välkommen att göra din ansökan som vanligt!  Vi tar vårt ansvar för att minska risken för smittspridning på allvar och förväntar oss att våra besökare gör det också. Håll i och håll ut!

Ta del av de nationella råden här så att du vet vad som gäller och kan ta ditt ansvar, krisinformation.se

Vi uppdaterar allt om Ung Pott via sidan Ung i Sundsvall

 


Nu kan du mellan 13-25 enkelt söka ekonomiskt stöd till din idé hos Ung pott.

Samla gänget för att arrangera en konsert, gör en film, anordna en teaterföreställning eller någonting helt annat. Använd din fantasi och kreativitet. Din idé är viktig, vad du tycker om och vad andra unga människor i Sundsvall är intresserad av.

Vem kan söka?

Ungdomar mellan 13-25. Både enskilda och föreningar kan söka.

Hur fort får man besked om stödet?

Bedömningen av er ansökan hanteras snabbt! Vår ambition är att lämna besked senast inom två veckor från det att vi har er ansökan i vår hand. Ung Pott administreras av Kultur & Fritid, Sundsvalls kommun…

Ansök nu!

 

 

 

Tillgänglighet på ungpott.se