Har du en idé

Samla gänget för att arrangera en konsert, gör en film, anordna en teaterföreställning eller någonting helt annat. Använd din fantasi och kreativitet.

Din idé är viktig, vad du tycker om och vad andra unga människor i Sundsvall är intresserad av. Du kan söka ekonomiskt stöd till ditt projekt hos Ung pott. Ung Pott administreras av Kultur & Fritid, Sundsvalls kommun…

Vem kan söka?
Ungdomar mellan 13-25. Både enskilda och föreningar kan söka.

Hur fort får man besked om stödet?
Bedömningen av er ansökan hanteras snabbt: Vår ambition är att lämna besked senast inom två veckor från det att vi har er ansökan i vår hand.